Forside

Velkommen til Strandgata legesenter DA!

Coronavirus

Grunnet utviklingen av coronaepidemien, vil vi fra 01.03 redusere antall vanlige konsultasjoner ved legesenteret. Vi vil fortsatt ta inn pasienter med behov for rask helsehjelp, men de som har problemstillinger som kan vente, ber vi om at venter. Vi vil fortsatt være tilgjengelig på Video-konsultasjoner, E-konsultasjoner og telefonene vil også være åpne. Grunnet stor pågang, ber vi om at de som kan bruke digitale løsninger  på E-portal gjør det. Dette for at de som trenger rask helsehjelp skal komme igjennom på telefon.

Video-konsultasjoner og E-konsultasjon koster det samme som en vanlig legetime. Du vil da få faktura. De som har frikort betaler ingenting.

Pasienter som har luftveissymptomer, skal ikke oppsøke legekontoret. Dette er svært viktig for å unngå smittespredning!

Det er opprettet en egen interkommunal coronatelefon som alle kan ringe: 47 77 00 75

Her vil du få svar på spørsmål som:

  • Trenger jeg være i karantene/isolasjon?
  • Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon?
  • Trenger jeg å ta koronaprøve?
  • Trenger jeg å kontakte lege?

Det er mulig å sende spørsmål utenom åpningstidene, med det vil da kunne være noe lengre behandlingstid. Dersom det er en problemstilling som haster, ring på telefon 62520360 eller legevakt 116117

Situasjonen er stadig i endring. Folkehelseinstituttet sine sider på www.fhi.no oppdateres med råd og anbefalinger i takt med utviklingen.

 

 

Hensikten med denne hjemmesiden er å gjøre det enkelt og raskt for deg å komme i kontakt med oss. Her kan du gjøre enkle bestillinger uten ventetid på telefonen. Du kan:

  • Bestille time
  • Fornye resepter på faste medisiner
  • Sende forespørsler og motta informasjon på e-post

For andre henvendelser har kontoret telefontilgjengelighet mellom 08.30-12.00 og 13.00 – 15.00.

Ved nødhjelp – ring 113

Har du mistanke om at du har hjerteinfarkt eller hjerneslag skal du ringe 113 direkte.

Våre tilbud

Strandgata legesenter DA er en fullverdig allmennpraksis med 2 allmennpraktiserende leger hvorav den ene er spesialist i allmennmedisin.

Vi har utstyr for å ta EKG (hjerteprøve), spirometri (lungefunksjonsmåling), hørselprove

24t-blodtrykksregistrering, 24t- EKG, rektoskopi (undersøkelse av endetarmen med optisk instrument) og måling av blodsirkulasjon i bena.

Vi utfører vanlige laboratorieanalyser (blodprøver) på vårt laboratorium. I tillegg sender vi blodprøver til laboratoriet ved Sykehuset Innlandet og andre laboratorier ved behov.

På vår skiftestue utfører vi mindre kirurgiske inngrep som fjerning av hudforandringer og frysing av vorter samt sutur av akutte skader.

 

Vi koordinerer utredninger og henviser deg til 2.linjetjenesten (sykehus eller privatpraktiserende spesialist) etter behov.