Forside

Velkommen til Strandgata legesenter DA!

Hensikten med denne hjemmesiden er å gjøre det enkelt og raskt for deg å komme i kontakt med oss. Her kan du gjøre enkle bestillinger uten ventetid på telefonen. Du kan:

  • Bestille time
  • Fornye resepter på faste medisiner
  • Sende forespørsler og motta informasjon på e-post

For andre henvendelser har kontoret telefontilgjengelighet mellom 08.30-12.00 og 13.00 – 15.00.

Ved nødhjelp – ring 113

Har du mistanke om at du har hjerteinfarkt eller hjerneslag skal du ringe 113 direkte.

Våre tilbud

Strandgata legesenter DA er en fullverdig allmennpraksis med 2 allmennpraktiserende leger hvorav den ene er spesialist i allmennmedisin.

Vi har utstyr for å ta EKG (hjerteprøve), spirometri (lungefunksjonsmåling), hørselprove

24t-blodtrykksregistrering, 24t- EKG, rektoskopi (undersøkelse av endetarmen med optisk instrument) og måling av blodsirkulasjon i bena.

Vi utfører vanlige laboratorieanalyser (blodprøver) på vårt laboratorium. I tillegg sender vi blodprøver til laboratoriet ved Sykehuset Innlandet og andre laboratorier ved behov.

På vår skiftestue utfører vi mindre kirurgiske inngrep som fjerning av hudforandringer og frysing av vorter samt sutur av akutte skader.

 

Vi koordinerer utredninger og henviser deg til 2.linjetjenesten (sykehus eller privatpraktiserende spesialist) etter behov.