Aktuelt

Kommer du ikke igjennom på telefonen til kontoret. Bestill time og medisiner på nettet!

For timebestilling på nett bruk besøklegen.no. eller velg selvbetjening her på nettsiden.

Det er mulig å bestille to typer avtaler.

Eportaltime som er en vanlig konsultasjonstime. Bestilles i timebok der det er ledig time.

Ehastetime som er en kortere avtale for akutte tilstander. Det er ikke mulig å ta opp omfattende problemer på denne type time. Ehastetime er kun tilgjengelig for time samme dag den bestilles.

Det er nå også muligheter med elektronisk kommunikasjon med legekontoret. Ta kontakt for å få tildelt rettigheter. Du må da registrere mobiltelefonnummer og epostadresse.

 

Vi oppfordrer alle til å sjekke nødvendige resepter  i god tid før høytider og ferietider slik at dere ikke går tomme.

Vanedannende medisiner/ A og B -preparater vil vanligvis ikke skrives ut av vikarkontor.

 

 

Årets Influensavaksine har annkommet

FHI kommer ikke til å anbefale noen prioritering mellom risikogruppene ved en eventuell mangel. Denne sesongen er det kun målgruppene som skal prioriteres for vaksine. Andre som ønsker vaksine, men som ikke vurderes av lege til å ha økt risiko ved influensasykdom, må vente til man ser at alle i risikogruppene har fått tilbud og at det fortsatt er vaksiner igjen

Hvem bør vaksinere seg?

Vaksineanbefalingene fra Folkehelseinstituttet baserer seg hovedsakelig på anbefalinger fra SAGE Working Group on influenza and immunization, Verdens helseorganisasjon (World Health Organization, WHO) og Det europeiske smittevernbyrået (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC). I tillegg er anbefalinger fra andre land og sentrale publikasjoner vedrørende målgrupper og influensavaksine vurdert.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til: