Ansatte

Strandgata legesenter DA er et legefellesskap med 2 leger hvorav den ene er spesialist i allmennmedisin. Til sammen har senteret ca. 2800 pasienter.

Foruten legene består staben vår av 2 dyktige helsesekretærer.