Leger

Karl Erik Løken, spesialist i allmennmedisin går av med pensjon fra 1.januar 2018.

Irina Siberius er ansatt som ny lege i hans praksis fra 1. januar 2018. 

 

Ulf Vestheim, spesialist i allmennmedisin