Leger

Strandgata legesenter DA har følgende 2 leger:

Spesialist i allmennmedisin Irina Sibirius.                                                                                                                                                     

Spesialist i allmennmedisin Ulf Vestheim.

Ulf Vestheim jobber ut juni 2019. Går da av med pensjon.

Ny lege som tar over Ulf Vestheim’s praksis er Endre Balazs som nå er fastlege i Stange kommune og begynner ved Strandgata legesenter  1/7-19.

Overføring til ny fastlege skjer automatisk.