Leger

Strandgata legesenter DA har følgende 2 leger:

Spesialist i allmennmedisin Irina Sibirius.      

Vikar till Irina från 09.12.19 : lege Adnan Chakiri , LIS i allmenmedisin  

Spesialist i allmennmedisin Endre Balazs