Åpningstider

Konsultasjon Telefontid
Mandag 08.00 – 15.00 Mandag 08.30-12.00,
13.00-14,30
Tirsdag 08.00 – 15.00 Tirsdag 08.30 – 12.00,
13.00 – 14.30
Onsdag 08.00 -15.00 Onsdag 08.30 – 12.00,
13.00 – 14.30
Torsdag 08.00 – 15.00 Torsdag 08.30 – 12.00,
13.00 – 14.30
Fredag 08.00 – 15.00 Fredag 08.30 – 12.00,
13.00-14.30

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling og i ordinær kontortid. Hjemmebesøk foretas kun etter avtale.

Ferie avvikling

Vi har så smått begynt med ferieavvikling på kontoret

Dr. Balazs har ferie uke 25, 26 og mandag, Tirsdag og Onsdag i uke 31

Dr. Balazs har i uke 30 2 dager som sykehjemslege dvs Torsdag 29.07 og Fredag 30.07.

Dr. Rahmanpour har ferie uke 27 og 32

Dr. Rahamnpour har i uke 29 2 dager som sykehjemslege dvs Torsdag 22.07 og Fredag 23.07.

I sommer (uke 26 – 31) er det 1 sekretær på jobb så det blir litt vanskelig å ta alle telefonene som ringer, derfor oppfordrer vi til å bruke e-portalen slik at vi får mindre telefoner inn og at de som virkelig trenger å komme igjennom på telefonen gjør det.

Det blir IKKE satt opp vanlige kontroller i disse ukene pga lav bemanning.

 

Telefonen er åpen mandag til og med fredag 8.30 -12 og 13 – 14.30

Ved behov for nødhjelp tlf 113

 

Lege Sam Rahmanpour

har kontortid: Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag 08.30 – 15.00

Lege Endre Balazs, spesialist i allmennmedisin

har kontortid:  Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag 08.30 – 15.00,