Konsultasjon

Konsultasjoner foregår etter timebestilling i den ordinære kontortiden. Hjemmebesøk kun etter avtale.

I tillegg har kontoret ”øyeblikkelig hjelp timer”/ ehastetimer. Disse er av kortere varighet og står åpne ved begynnelsen av hver arbeidsdag,

Ø.hjelp timene/ehastetimene  benyttes til akutte problemer som ikke kan vente på en ordinær time. Man kan ikke regne med at det er tid til å ta opp flere problemer enn det akutte på en ø.hjelp/ ehaste time.

For å få en ø.hjelp time må du ringe samme dag eller bestille elektronisk ehastetime samme dag her på hjemmesiden eller gå til besøklegen.no.

Det settes også opp timeavtaler for prøvetaking på laboratoriet og prosedyrer som utføres på skiftestuen,

 

Når du har timeavtale kan du bare sette deg på venteværelset så blir du ropt opp av lege eller laboratorium.

 Avbestilling av timeavtaler:

Om du uteblir fra time eller ikke avbestiller avtalt time innen 24t før avtalen, må du regne med å måtte betale for timen. Det er ikke trygderefusjon for ikke benyttet time og frikort gjelder ikke