Priser

 

Priser hos fastlegen

gjeldende fra 1. juli 2019 – 30. juni 2020 

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget                                                        krone

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt                 155/262

Sykebesøk på dagtid/kveld …………………………………………………………………….. :   209/334

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk …………….       49/36

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud ……………….….           56

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi

og henvisning til spesialist …………………………………………………………………………..    66

Tillegg for taking av blodprøver og andre prover ……………………………………………    55

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer

og mikroskopering av urinsediment..

55
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget                                               kroner

Utskrift av journal ……………………………………………………………………………………….     85

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen ……….    116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m ………………………………….     63

– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m ………………………………………….   95

– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep rn.rn ……………………………………………  134

– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m ……………………………………………..    181

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,

vaksiner, ortoser m.v                                                                                                              Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,

henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten                   59

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt

time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist.                                                      160/259

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret

belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette                              Etter kostnad

DEN NORSKE

LEGEFORENING

 

Prisliste attester fra 01.07.2019
Fallskermhoppere  kr 1080,00
Travselskapet-legeerklæring ved fornyelse av kjørelisens  kr 1030,00
Førerkort:
Legeattest i anledning søknad om førerkort  kr   690,00
Idrettsfolk:
1. gangs undersøkelse (Helbredseklæring)  kr   485,00
Sportsdykkere Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges
Dykkerforbund  kr 1080,00
Norges Motorsportsforbund  kr   700,00
Dopingskjema  kr   600,00
Luftpersonell:
Fallskjermhoppere  kr 1080,00
Småflyvere  kr 1300,00
Seil-/microflyvere  kr 2160,00
Legeforeningen
Helbredserklæring (formular I) middelsstort skjema  kr   690,00
Militære helbredsattester
Skjema 4151  kr   700,00
Akutt sykdom ved fremmøte til repøvelser og HV-øvelser  kr   700,00
Helseattest for utskrivningspliktige  kr   700,00
Tjeneste i Norges internasjonale styrker  kr   865,00
Misjonsselskapene:
Legeattest ved hjemkomst  kr   865 ,00
Norges Røde Kors
Helbredsattest  kr   865,00
Norsk utviklingshjelp:
Helbredsattest  kr   865,00
Norsk-amerikansk studentutveksling  kr   865,00
Oljedirektoratet:
Honorar for legeundersøkelse av arbeidstakere i petroleumsvirksomhet  kr 1340,00
på den norske kontinentalsokkel (Helsetilsynets blankett I-1149)
Kommunene/ Hedmark Trafikk:
Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede TT kort  kr    325,00
Legeerklæring i forbindelse med søknad om parkeringstillatelse  kr   370,00
Politietaten:
Elever til Politiskolen  kr   925,00
Reiselivsbransjen:
Reiselivsbransjen, helseattest ved avbestilling reise  kr   430,00
Sivilforsvaret
SF-skjema 17 se også Honorar for undersøkelse av Sivilforsvarets mannskaper  kr   700,00
Utenriksdepartementet:
Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenesten  kr   970,00
Kortere attester pga ønske om dokumentasjon  kr   300,00
Se egen prisliste som er slått opp.
Legen skal gi deg kvittering for det beløpet du har betalt

 

Betaling foregår hos oss ved at du benytter betalingsautomaten som står på venteværelset.

Når du har vært hos lege eller på laboratoriet klargjør de regningen slik at du kan gå til automaten og taste inn din fødselsdato, 6 siffer.

Du får da opp navnet ditt og hva du skal betale og mulighet til å velge hvordan du vil betale.

Du får valget mellom å betale:

  • kontant med mynter og sedler (ikke 500 og 1000 kr sedler)
  • med bankkort gebyr 5 kr
  • eller få utskrevet faktura med gebyr 54 kr

Skulle du glemme å betale vil det ved kontordagens slutt automatisk bli utskrevet og tilsendt faktura til deg fra Melin Medical a/s som tar hånd om betalingsautomaten.

Utestående fordringer følges også opp av samme firma.