Priser

 
Prisliste
Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. juli 2017 – 30. juni 2018
Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget
                                                                                                                                                                    kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt ………………………..152/257
Sykebesøk på dagtid/kveld……………………………………………………………………………………..  205/328
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk………………………………..49/48
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud…………………………………………..54
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi
og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett………………………………………………………………. 65
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver ………………………………………………………………..54
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer
og mikroskopering av urinsediment………………………………………………………………………………….54
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget
                                                                                                                                                                   kroner
Utskrift av journal…………………………………………………………………………………………………………..85
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen…………………………..114
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m……………………………………………………….61
- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m……………………………………………………………..91
- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m……………………………………………………………….128
- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m………………………………………………………………….173
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,
vaksiner, ortoser m.v……………………………………………………………………………………….Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten…………………………….59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist…………………………………………………….154/251
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette………………………….etter kostnad
attester………………………………………………………………………………Se egen prisliste som er slått opp
Legen skal gi deg kvittering for det beløpet du har betalt

 

Betaling foregår hos oss ved at du benytter betalingsautomaten som står på venteværelset.

Når du har vært hos lege eller på laboratoriet klargjør de regningen slik at du kan gå til automaten og taste inn din fødselsdato, 6 siffer.

Du får da opp navnet ditt og hva du skal betale og mulighet til å velge hvordan du vil betale.

Du får valget mellom å betale:

  • kontant med mynter og sedler (ikke 500 og 1000 kr sedler)
  • med bankkort gebyr 5 kr
  • eller få utskrevet faktura med gebyr 45 kr

Skulle du glemme å betale vil det ved kontordagens slutt automatisk bli utskrevet og tilsendt faktura til deg fra Melin Medical a/s som tar hånd om betalingsautomaten.

Utestående fordringer følges også opp av samme firma.