Priser

Prisliste for vanligste tjenestene. Gjelder fra 1.juli 2013 til 30.juni 2014.

Barn under 16 år gratis, Automatisk tilsending av frikort innført fra 1/6-10

Egenandeler:

 •  Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin: 186 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel rådgiving ved personlig fremmøte og bud: 48 kr
 • Tillegg for taking og innsending av prøver: 49 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og mikroskopering av urin ( uten konsultasjon): 49 kr

 

Annet:

Omfattes ikke av frikortordningen.

Du må betale for dette selv om du har frikort.

 • Utskrift av journal: 85 kr
 • Ekspedisjonsgebyr: Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner eller lignende pr brev, faks, telefon eller e-post. Taksten dekkes ikke av folketrygden: 56 kr
 • Ikke benyttet time eller time som ikke er avbestilt innen 24 t før avtale: 233 kr

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind med mer: 57 kr

 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m.: 86 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep med mer: 120 kr
 • Store kirurgiske inngrep, større sårskift med mer: 164 kr

 

Betaling foregår hos oss ved at du benytter betalingsautomaten som står på venteværelset.

Når du har vært hos lege eller på laboratoriet klargjør de regningen slik at du kan gå til automaten og taste inn din fødselsdato, 6 siffer.

Du får da opp navnet ditt og hva du skal betale og mulighet til å velge hvordan du vil betale.

Du får valget mellom å betale:

 • kontant med mynter og sedler (ikke 500 og 1000 kr sedler)
 • med bankkort gebyr 5 kr
 • eller få utskrevet faktura med gebyr 45 kr

Skulle du glemme å betale vil det ved kontordagens slutt automatisk bli utskrevet og tilsendt faktura til deg fra Melin Medical a/s som tar hånd om betalingsautomaten.

Utestående fordringer følges også opp av samme firma.